Diensten

FysioWorks verzorgt en adviseert bedrijven op lokatie, zodat de medewerkers niet de deur uit hoeven. Het dienstenpakket bestaat uit: preventie - behandeling - reïntegratie.
In de dagelijkse praktijk vullen deze drie onderdelen elkaar wederzijds perfect aan. Natuurlijk kan men FysioWorks ook inschakelen indien slechts één van de drie diensten gewenst is.

Preventie

"Preventie: Het totaal van acties die gericht zijn op het voorkómen van arbeidsgerelateerde klachten door vroegtijdig opsporen van risico’s. Dit wordt bereikt door onderzoek van werkplek en -omgeving, gevolgd door adviezen en coaching.”

 1. Arbeidsfysio- therapeutische intake
 2. Taak/handelingen analyse
 3. Werkplekonderzoek
 4. Ergonomisch advies
 5. Instructie/ trainingsadvies
 6. Rapportage
 7. Evaluatie

Behandeling

“Behandeling: individueel toegepaste technieken uit de traditionele én moderne richtingen die gericht zijn op het verhelpen van symptomen en oorzaken van een klacht.”

 1. Massagetechnieken (traditionele en moderne)
 2. Manuele technieken (Mulligan)
 3. Taping (Fysiotape)
 4. Oefentherapie
 5. Therapie gericht op bewustwording en gedragsverandering
 6. Ademhalingsoefeningen
 7. Ontspanningsoefeningen

Reïntegratie

"Reïntegratie: begeleiding bij terugkeer naar arbeid. Hierbij is het primaire doel: werkhervatting; secundair is het verhelpen van de klachten."

Preventie en Behandeling kunnen een onderdeel vormen van de Reïntegratie.

 

FysioWorks is gericht op de integrale aanpak van het preventie-. behandelings- en reïntegratieproces voor werknemers met geen, kort of langdurig verzuim.