Werkwijze

Om zo efficiënt mogelijk op te kunnen treden, stelt FysioWorks samen met u een gericht Plan van Aanpak op. Daarvoor is het noodzakelijk dat we een goed inzicht verkrijgen in de arbeidsomstandigheden en klachten van uw personeel. Onze werkwijze is eenvoudig maar doeltreffend:

1. Oriënterend gesprek en inventarisatie

Samen met de werkgever bepaalt FysioWorks wat de specifieke werkomstandigheden zijn binnen het bedrijf. We stellen vast welke problemen zich momenteel voordoen bij de individuele werknemers en hoe dit tot verzuim leidt.

2. Verzuimpreventie-programma

Op basis van het verkregen inzicht stelt FysioWorks een Plan van Aanpak op, waarin de behandelwijze, de daartoe benodigde uren en de kosten van het Verzuimpreventie-programma staan vermeld. We bespreken dit Plan en stellen het zonodig bij.
In de regel bestaat het Verzuimpreventie-programma uit arbeidsfysiotherapeutische diensten die (twee)wekelijks of maandelijks worden uitgevoerd. Een middelgrote organisatie (tot 100 werk-nemers) blijkt het meeste baat te hebben bij één volledige behandeldag per week. In sommige gevallen – zoals een eenmalig bedrijfsbreed werkplekonderzoek – volstaat een enkele dag of dagdeel.

3. Goedkeuring en uitvoering

Na eenswording begint de uitvoering van het Verzuimpreventie-programma. Afhankelijk van het type bedrijf, zal FysioWorks beginnen met een werkplekonderzoek. Ook gaan we met iedere betrokken medewerker een intake-gesprek aan alvorens wordt gestart met de behandelingen.

Door tussentijdse evaluatie verzekert FysioWorks u én ons ervan dat het Verzuimpreventie-programma de beoogde doelen behaalt, of dat er bijstelling nodig is. Het gaat tenslotte om mensen en maatwerk.

4. Proeftijd

Overeenkomsten voor een periode langer dan 12 maanden beginnen altijd met een wederzijdse proefperiode van 3 maanden.

 

"De donderdag is onze ‘fysio-dag’ en die is meestal snel volgeboekt,” lacht Joost Metten, CEO van een internationaal opererend hosting-bedrijf. “De medewerkers zien het onderdeel ‘massage’ vooral als een ontspannen onderbreking van de werkdag en ervaren het voordeel van de terugkerende werkplek-evaluatie.
Ik zie vooral hoe het ziekteverzuim terug is gelopen.”

“Ik was nogal sceptisch toen mijn werkgever het  Verzuimpreventie-programma introduceerde maar na twee weken was ik overstag,” zegt Edo Waterman, werkzaam bij een middelgroot IT-bedrijf in Haarlem. “Ik werk veel met de computer en had al een tijdje last van een muisarm. Met het Verzuimpreventie-programma is dat probleem opgelost: een kleine aanpassing van mijn werkplek en een paar fysieke behandelingen bleken al genoeg. ”